Potrošač nema pravo odustati od ugovora u sljedećim slučajevima:

  1.  u slučaju ugovora čiji su predmet roba ili usluge čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na financijskim tržištima na koje tvrtka nema utjecaja i koja mogu nastati u roku odustajanja od ugovora, npr. u slučaju ugovora o deviznim uslugama, instrumenata tržišta novca, prenosivih vrijednosnih papira, sudjelovanja u kolektivnim ulaganjima, financijskim terminskim ugovorima, uključujući ekvivalentne instrumente temeljene na gotovinskom plaćanju, terminskim ugovorima o kamatnoj stopi, kamatnim i deviznim izmjenama i izmjenama na temelju dionica ili burzovnog indeksa, opcijama za kupnju ili prodaju bilo kojeg navedenog instrumenata, uključujući instrumente ekvivalentne gotovinskom plaćanju;
  2. u slučaju ugovora koji imaju za predmet robu koja je proizvedena prema točnim uputama potrošača i koja je prilagođena njegovim osobnim potrebama i koja po svojoj prirodi nije prikladna za vraćanje, je kvarljiva ili je rok upotrebe istekao;
  3. u slučaju ugovora o nabavi audio, video ili računalnih programa, ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat;
  4. u ugovorima za nabavu novina, časopisa i periodičnih publikacija;
  5. u slučaju ugovora vezanih za igre na sreću i usluga lutrije;
  6. u slučaju ugovora o osiguranju putovanja i prtljage ili sličnih ugovora o kratkoročnom osiguranju s valjanošću kraćim od mjesec dana.